Wanneer is de koop van een woning definitief?

Gepubliceerd op 19 juni 2024

Pas op, overeenstemming is nog geen koop!

Wanneer je mondeling akkoord gaat met een bod van een koper, betekent dit nog niet dat de verkoop van je woning definitief is. Een mondelinge overeenkomst is namelijk niet rechtsgeldig bij de aankoop of verkoop van een woning. Zekerheid als koper en verkoper krijg je pas op een later moment. Om teleurstellingen in deze fase van het aan- en verkoopproces te voorkomen is het slim om een makelaar te betrekken bij de onderhandelingen. Hij/zij weet hoe het risico tot een minimum beperkt kan worden en voorkomt teleurstellingen.

 

Waarom is een schriftelijke overeenkomst vereist?

De wet bepaalt dat een mondelinge koop en verkoop van een woning voor een particulier niet rechtsgeldig is. Slechts na de schriftelijke vastlegging kan er gesproken worden van een definitieve koop/verkoop. Voor bedrijven geldt deze wettelijke eis niet. De makelaar stelt daarom een koopcontract op dat zowel door de koper als de verkoper wordt getekend. Een mondelinge overeenstemming is dus slechts een eerste stap in het proces van aan- en verkoop van een woning.

 

Wat staat er in de koopovereenkomst? 

In de koopovereenkomst worden alle afspraken tussen verkoper en koper vastgelegd. De koper kan bijvoorbeeld een voorbehoud laten opnemen, waarmee hij nog onder het contract uit kan als aan de voorwaarde van het voorbehoud wordt voldaan. Ook de overdrachtsdatum wordt schriftelijk vastgelegd, evenals een zekerheidsstelling (meestal een bankgarantie of waarborgsom) voor de verkoper, vaak ter hoogte van 10% van de koopsom. Daarnaast kunnen er andere specifieke afspraken worden opgenomen in de koopovereenkomst. Nadat het contract is ondertekend, is de verkoop definitief voor de verkopers, maar de kopers hebben nog mogelijkheden om onder het contract uit te komen.

 

Kopers hebben een bedenktijd

Nadat de kopers (mits ze particulier zijn) het door alle partijen ondertekende koopcontract hebben ontvangen, begint een wettelijke bedenktijd van drie dagen. Gedurende deze periode kunnen de kopers zich zonder opgave van redenen terugtrekken. De bedenktijd begint om 00.00 uur na ontvangst van het getekende contract. In het weekend en op feestdagen wordt de bedenktijd met enkele dagen opgeschoven. De precieze regels over de bedenktijd staan opgenomen in het koopcontract.

 

Welke voorbehouden zijn gebruikelijk?

Een veelgebruikt voorbehoud in een koopcontract is het financieringsvoorbehoud. Dit geeft de koper na ondertekening van het koopcontract nog 4 tot 6 weken de tijd om de hypotheek rond te krijgen. Het contract bevat een uiterste datum waarbinnen de financiering geregeld moet zijn. Na deze datum is de koop definitief, ook als de koper niets heeft laten weten over de financiering. Een ander veelgebruikt voorbehoud is het voorbehoud dat afhankelijk is van de resultaten van een bouwkundig onderzoek.

 

De handtekening bij de notaris

Op de afgesproken datum van overdracht vindt de ondertekening van de leveringsakte plaats bij de notaris. Hierbij zijn zowel de kopers als de verkopers aanwezig. In de leveringsakte wordt vastgelegd wie de nieuwe eigenaar van de woning wordt. Met deze ondertekening dragen de verkopers officieel het eigendom over aan de kopers. De notaris stelt de akte op en zorgt na ondertekening voor de inschrijving in het Kadaster. Vanaf dat moment is de woning officieel overgedragen aan de kopers.

« ga terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten