Wijzigingen per 1 januari 2021

Gepubliceerd op 15 oktober 2020

Wat verandert er komend jaar?

De afgelopen tijd zijn er weer heel wat wijzigingen aangekondigd voor 1 januari 2021. We zetten ze voor je op een rijtje:

NHG-grens naar € 325.000,-

De NHG-grens stijgt per 1 januari van € 310.000 naar € 325.000. Deze verhoging is onder meer het gevolg van een gewijzigde kostengrensmethodiek die NHG sinds kort hanteert. Volgens NHG maakt deze nieuwe kostengrens het verantwoord financieren van een woning bereikbaarder voor consumenten met lage en middeninkomens. Indien er energiebesparende maatregelen worden meegefinancierd, ligt de NHG-grens 6% hoger, namelijk op € 344.500, ten opzichte van € 328.600 in 2020.

De NHG-premie die woningkopers betalen voor het afsluiten van NGH blijft 0,7% over de hoogte van de hypotheek. NHG streeft ernaar dit niveau de komende jaren vast te houden.

Wetsvoorstel differentiatie overdrachtsbelasting

Op Prinsjesdag werd het nieuwe Belastingplan 2021 gepresenteerd. Onderdeel hiervan is de Wet differentiatie overdrachtsbelasting, die binnenkort in de Tweede Kamer wordt behandeld. De verwachting is dat het voorstel zal worden aangenomen, wat enkele belangrijke wijzigingen met zich meebrangt per 1 januari 2021.

Vrijstelling overdrachtsbelasting jongeren

Starters en jonge doorstromers kunnen vanaf 1 januari bij de aankoop van een woning gebruik maken van de vrijstelling overdrachtsbelasting. Om hier recht op te hebben, moet men aan de volgende eisen voldoen:

1.  De verkrijger is een natuurlijk persoon, meerderjarig maar jonger dan 35 jaar, en
2.  de verkrijger heeft nog niet eerder gebruik gemaakt van de vrijstelling, en
3.  de verkrijger verklaart schriftelijk en voorafgaand aan de verkrijging dat hij de woning (anders dan tijdelijk) als hoofdverblijf gaat gebruiken.

Het is hierbij niet van belang of de verkrijger al eigenaar van een woning is of is geweest. Hierdoor komen niet alleen starters, maar ook jonge doorstromers die al een huis in bezit hebben (gehad) in aanmerking voor de regeling.

Indien er sprake is van meerdere verkrijgers, bijvoorbeeld wanneer je als stel een woning koopt, moet voor elke verkrijger afzonderlijk worden beoordeeld of zij in aanmerking komen voor de vrijstelling. Wanneer beide kopers voor 50% eigenaar worden van de woning en één van beide personen is bijvoorbeeld ouder dan 35 jaar, dan kan diegene wel nog aanspraak maken op het verlaagde tarief van 2%.

Verhoging WBR tarief van 6 naar 8%

Het algemene WBR-tarief wordt per 1 januari verhoogd van 6% naar 8%. Het algemene tarief is van toepassing op de verkrijging van alle onroerende zaken die geen woning zijn, ongeacht of koper een rechtspersoon of natuurlijk persoon is. Het algemene tarief is tevens van toepassing op de verkrijging van woningen die niet als hoofdverblijf worden gebruikt.

Datum overdracht is leidend

Niet het moment van het ondertekenen van de koopovereenkomst, maar het moment van verkrijging van de woning is van belang voor de vraag of gebruik gemaakt kan worden van de vrijstellingen. Dit betekent dat koopovereenkomsten die vóór 2021 zijn gesloten maar waarbij de eigendomsoverdracht pas op of na 1 januari 2021 plaatsvindt onder de nieuwe regels vallen.

Lees meer over het Wetsvoorstel differentiatie overdrachtsbelasting op de website van de NVM.

Uitstel nieuw energielabel

Op 22 september jl. heeft een meerderheid van de Tweede Kamer een motie aangenomen om de invoering van het nieuwe energielabel uit te stellen. Dat stond eigenlijk gepland op 1 januari 2021.

Voor het nieuwe energielabel zou straks een duurzaamheidsdeskundige naar de woning moeten komen om het huis in te meten en aanbevelingen te geven voor verduurzaming. Het label moet kopers bewust maken van de energie(on)zuinigheid van een nieuwe woning en helpen bij het nemen van energiebesparingsmaatregelen. Het nieuwe energielabel zal daardoor zo’n € 190,- gaan kosten, wat ongeveer 25 maal duurder is dan de huidige prijs.

Cindy van de Velde, algemeen directeur Vereniging Eigen Huis, vindt dit onbegrijpelijk: “Het nieuwe energielabel jaagt mensen alleen op kosten en biedt geen extra perspectief voor het verduurzamen van je huis.” Ook de NVM heeft in het verleden kanttekeningen geplaatst bij de kostenverhoging die met de invoering van het nieuwe energielabel gepaard gaan. De toegevoegde waarde lijkt te beperkt. Het ministerie beraadt zich momenteel op de situatie en komt later met vervolgstappen.

 

« ga terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten